Hypotheken

Wat is een Hypotheek?

Er zijn maar weinig mensen die hun huis contant kunnen betalen.
Nu hoeft dat ook helemaal niet  Deze lening, waarbij (in de meeste gevallen) het huis onderpand is, noemt men een hypotheek. Sluit u een hypotheek af, dan moet u uiteraard het geleende bedrag ooit aflossen. Daar bovenop komt ook nog rente: de hypotheekrente.

Onoverzichtelijk aanbod

Met een hypotheek gaat u een langdurige financiële verplichting aan van tenminste vele tienduizenden euro’s. Een verkeerde beslissing kan u veel geld kosten. Daarom is een goede voorbereiding onontbeerlijk, zeker nu het hypotheekaanbod tamelijk onoverzichtelijk is geworden. Er zijn vele varianten van één hypotheeksoort op de markt gekomen, die soms flink van elkaar kunnen verschillen qua voorwaarden, rentepercentages en andere mogelijkheden.
Het is zaak de hypotheekvorm te kiezen die het meest is toegesneden op uw situatie.

Inzicht in de werkelijke prijs

Een belangrijk struikelblok is vaak dat geldgevers en verzekeraars hun werkelijke tarieven enigszins versluieren. Sleipner Advies verschaft u een helder inzicht in de werkelijke prijs van de lening.
Daarmee is het mogelijk echt een objectieve vergelijking te maken.

Eigen geld

Ook als u over eigen geld beschikt, is het om fiscale redenen vaak verstandig om een (zo hoog mogelijke) hypotheek af te sluiten. Sleipner kan u hierin adviseren, zodat u optimaal gebruik maakt van de fiscale mogelijkheden.

Keuze

De diverse hypotheekinstellingen bij wie u een hypotheek kunt afsluiten (de geldverstrekkers), bieden veel verschillende hypotheekconstructies. Daaruit zult u een keuze moeten maken. Welke, is sterk afhankelijk van wat u persoonlijk wilt en wat uw financiële middelen en mogelijkheden zijn. De adviseur van Sleipner kan u hierbij helpen. Hij zet samen met u een
aantal zaken en wensen op een rij:
– Wat wilt u aan vaste woonlasten per maand uitgeven?
– Hoeveel financiële ruimte wilt u overhouden? Bent u bereid enig risico te nemen?
– Welke veranderingen in uw persoonlijke (financiële) situatie kunt u nu al voorzien?

 

hypotheekvormen

Lineaire Hypotheek

Bij een lineaire hypotheek lost u iedere maand hetzelfde bedrag af.
Daarnaast betaalt u rente over de resterende schuld. Omdat die schuld in het begin het hoogst is, zullen ook de totale hypotheeklasten (= rente + aflossing) in het begin hoog zijn. Naarmate u meer aflost, zal uw schuld afnemen en de maandelijkse bedragen geleidelijk dalen. Dat betekent echter ook dat het belastingvoordeel in de loop van de tijd afneemt. Immers: u gaat steeds minder rente betalen.

De annuïteitenhypotheek

Bij de annuïteitenhypotheek blijven de bruto maandlasten gedurende de hele looptijd in principe gelijk. Maar door de jaren heen verandert wel de opbouw van de maandlasten. In het begin betaalt u veel rente en weinig aflossing en aan het eind is dat precies andersom. Ook bij deze hypotheekvorm gaat u dus steeds minder rente betalen, waardoor het belastingvoordeel vermindert. Met als gevolg dat uw netto maandlasten geleidelijk zullen stijgen.

Lineaire hypotheken en annuïteitenhypotheken worden tegenwoordig veel minder afgesloten. Er zijn nieuwe hypotheekvormen ontstaan, die onder andere meer fiscaal voordeel opleveren en dus financieel veelal gunstiger zijn.

Aflossingsvrije Hypotheek

De naam zegt het al. Bij deze hypotheek wordt in beginsel niet afgelost. Deze hypotheek is speciaal bedoeld voor mensen die hun hypotheek niet wensen af te dekken met aflossing en/of een verzekering, omdat de waarde van de woning toereikend is en men lagere maandlasten wil. De aflossingsvrije hypotheek is ook aantrekkelijk in combinatie met andere hypotheekvormen. Met een aflossingsvrije hypotheek kunt u maximaal 30 jaar profiteren van de volledige rente-aftrek.